Kalkulator leasingowy

 


 

 

 

LEASING_NISKI_PROCENT


 

LEASING-tlo_tel2

 


LEASING1PROCENT

leasingserwis5

LEASING 1%

LEASING NISKI PROCENT

LEASING NISKA RATA

LEASING Z SERWISEM

KREDYT SAMOCHODOWY


 

LEASING_NISKI_PROCENTLeasing operacyjny  jest bodaj najbardziej powszechnym rodzajem leasingu. W tym przypadku przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy. Ponieważ przedmiot leasingu w okresie obowiązywania umowy cały czas wchodzi w skład majątku leasingodawcy, więc to jemu przysługuje prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych w zakresie przedmiotu leasingu. Leasingobiorca ma prawo do zaliczania w koszt prowadzenia działalności gospodarczej wszelkich opłat ponoszonych z tytułu umowy leasingu na rzecz firmy leasingowej. Po wygaśnięciu umowy leasingu korzystający (czyli leasingobiorca) może wykupić na własność przedmiot leasingu.


LEASING_NISKI_PROCENTLeasing finansowy (kapitałowy) jest to rodzaj leasingu w którym przedmiot leasingu wchodzi w skład majątku leasingobiorcy i on dokonuje amortyzacyjnych. W koszty uzyskania przychodu leasingobiorca ma prawo wpisać tylko odsetki od płaconych rat leasingowych. Podatek VAT w przypadku leasingu finansowego leasingobiorca płaci w całości wraz z dokonaniem płatności pierwszej raty leasingowej (niektóre firmy leasingowe płacą go za Klienta i rozkładają w ratach leasingowych). Finansowy leasing samochodu stosuje się w przypadku zakupu samochodów używanych na fakturę VAT-marża.