Jak założyć firmę? Oto przykładowy biznesplan!

Niniejszy artykuł pod tytułem 5 porad, które podpowiedzą Ci, jak odnieść sukces w sieci! nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat 5 porad, które podpowiedzą Ci, jak odnieść sukces w sieci! należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Biznesplan jest głównym fundamentem założenia naszej własnej działalności. Poniżej przedstawiamy przykładowy biznesplan lokalu gastronomicznego, który został napisany głównie z myślą o zdobyciu środków na dofinansowanie naszego projektu przez bank.

Przykładowy biznesplan lokalu gastronomicznego

Mamy nadzieję, że ten przykładowy biznesplan pomoże Ci w napisaniu swojego własnego konceptu!

I. Streszczenie

Głównym celem biznesplanu jest zaprezentowanie pomysłu na kawiarnię w taki sposób, aby otrzymać środki finansowe na rozpoczęcie oraz rozwijanie działalności.

Wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie postanowiłem otworzyć lokal gastronomiczny w miejscu X. Głównym celem planowanej działalności jest zapewnienie mieszkańcom możliwości spożywania regionalnych potraw w bardzo przyjemnej i miłej atmosferze. Miasto X liczy ok XXX mieszkańców.  Moimi potencjalnymi klientami będą osoby w różnym wieku. Zamierzam dotrzeć do nich poprzez ogłoszenia w Internecie oraz prasie. Nie boję się konkurencji, gdyż w najbliższej okolicy nie ma innego lokalu o podobnej działalności.

II. Charakterystyka działalności

1. Historia: Spółka powstała w wyniku założenia działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta X.

2. Nazwa i adres firmy:

3. Status prawny: Indywidualna działalność gospodarcza.

4. Zasięg terytorialny: Zasięg działalności lokalu gastronomicznego będzie obejmował całe miasto X.

5. Lokalizacja: (w załączeniu plan miasta z zaznaczonym lokalem).

6. Struktura kapitałowa:

Imię i nazwisko – 100 proc. udziałów.

Na początku istnienia firmy nie przewiduję mieć wspólnika, będzie to firma jednoosobowa.

Firma posiada rachunek w banku …………………………………… .

7. Sytuacja finansowa:

• Wkład własny: XXXX zł

• Kredyt: XXXX zł

• Suma: XXXXX zł

III. Strategia

1. Cele działalności:

Stworzenie miejsca, w którym będzie można skosztować regionalnych potraw, a także zorganizować różnego rodzaju spotkania towarzyskie i biznesowe. Wykwalifikowana obsługa i niesamowity klimat pomogą mi w osiągnięciu celu, którym jest pozyskanie stałych klientów. Umocnienie swojej pozycji na rynku. Uzyskanie dochodu, który pozwoli na zwrot zainwestowanych pieniędzy w ciągu X lat od rozpoczęcia działalności. Zapewnienie sobie i pracownikom stałego zatrudnienia. Uzyskanie przychodów umożliwiających pokrycie kosztów, spłacanie kredytu i uzyskanie nadwyżki finansowej w ciągu X lat.

2. Sposób realizacji:

• remont wybranego lokalu i jego aranżacja

• zaprojektowanie i rozpowszechnienie plakatów reklamowych

• reklama w lokalnej prasie i w Internecie

• promocje cenowe

• stworzenie strony internetowej

3. Harmonogram realizacji:

– szczegółowe rozpisanie w kalendarzu poszczególnych etapów tworzenia kawiarni.

IV. Produkt/usługa

Lokal będzie miał w ofercie regionalne dania, gorące i zimne napoje oraz lokalne wino.

W lokalu dobrze będą się czuć zarówno osoby starsze, rodziny z dziećmi, jak i osoby młode. Mam nadzieję, że lokal będzie również bardzo dobrym miejscem na spotkania biznesowe.

Wyróżniać nas będzie: ….

Lokal będzie otwarty początkowo w godz. ……………………………….

V. Rynek

1. Charakterystyka rynku:

Lokal gastronomiczny będzie działać na rynku o niewielkiej konkurencji. Inne lokale oferujące podobne usługi to …, jednak ich usługi mają inny charakter. Z pewnością mają one stałych klientów, ale jest to inna grupa niż klienci mojego lokalu.

2. Konkurencja:

Główną konkurencją będzie:…

3. Dostawcy:

Głównym dostawcą produktów będzie….

VI. Plan marketingowy

1. Strategia reklamowa:

W celu zachęcenia jak największej grupy klientów do korzystania z usług mojego lokalu mam zamiar przeznaczyć kwotę …………PLN w pierwszym roku działalności, ………PLN w drugim roku i …………PLN w trzecim roku działalności.

Firma będzie się starała wykorzystać wszelkie możliwości zwiększenia sprzedaży. Będziemy również pracować na rzecz jak najlepszego odbioru naszej firmy.

2. Strategia cenowa:

Moja polityka cenowa będzie polegać na dostosowaniu cen oferowanych usług do możliwości klientów, dlatego też w celu ustalenia odpowiednich cen sprawdzimy potencjalne możliwości klienta. Dla stałych klientów, zorganizowanych grup mam zamiar przygotować specjalne oferty. Proponuję następujące ceny: …

VII. Plan zatrudnienia

Na początku mam zamiar zatrudnić … kucharzy i …kelnerów. W przyszłości liczba osób zatrudnionych może się zwiększyć.

Wynagrodzenie:…

VIII. Analiza SWOT

1. Mocne strony przedsięwzięcia:

• położenie w centrum miasta

• ciekawy lokal, wystrój wnętrza

• miła i profesjonalna obsługa.

2. Słabe strony przedsięwzięcia:

• zbyt mała powierzchnia lokalu na organizowanie większych imprez niż na 30 osób

• jedna toaleta

3. Szanse projektu:

• odremontowane zabytki miasta

• wzrost ruchu turystycznego

• szeroki asortyment

• możliwość wcześniejszej rezerwacji miejsca w lokalu

• organizacja imprez zamkniętych.

4. Zagrożenia projektu:

• możliwość powstania lokalu konkurencyjnego w bliskiej odległości.