Kurs G1 – komu przydadzą się uprawnienia elektryczne?

Niniejszy artykuł pod tytułem 5 porad, które podpowiedzą Ci, jak odnieść sukces w sieci! nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat 5 porad, które podpowiedzą Ci, jak odnieść sukces w sieci! należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Kurs G1 jest dedykowany przede wszystkim tym pracownikom, którzy podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych mają do czynienia z urządzeniami elektrycznymi. Komu więc przyda się taki kurs? Odpowiadamy na to pytanie w dzisiejszym wpisie.

Kurs G1 – czego dotyczy to szkolenie?

Kurs G1 to szkolenie dedykowane pracownikom, którzy zajmują się eksploatacją lub dozorem urządzeń elektrycznych. Do szkolenia mogą podejść:

  • Osoby, będą wykonywać pracę w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i demontażu urządzeń elektrycznych,
  • Osoby na stanowiskach kierowniczych, które będą nadzorować pracę innych osób pracujących przy urządzeniach elektrycznych,
  • Pracownicy techniczni, którzy sprawują nadzór nad urządzeniami, instalacjami i sieciami elektroenergetycznymi.

Kurs ten przydaje się w szczególności w takich zawodach jak elektryk, a także energetyk. Mogą w nim wziąć udział zarówno te osoby, które chcą uzyskać po raz pierwszy uprawnienia (w wieku minimum 18 lat), jak i te, które jedynie chcą przedłużyć ważność aktualnego świadectwa uprawnień.

Kurs G1, kurs G2, kurs G3 – czym różnią się od siebie te kwalifikacje?

Szkolenia SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) dzielą się na kilka kategorii. Pierwszy podział to Eksploatacja i Dozór (zostało to wyjaśnione powyżej). Kolejny podział dotyczy tematyki kursów i poruszanych zagadnień.

Kursy mogą dotyczyć:

  • uprawnień elektrycznych, czyli G1,
  • uprawnień cieplnych, czyli G2,
  • uprawnień gazowych, czyli G3.

Wyżej wymienione uprawnienia są od siebie niezależne i dotyczą urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających odpowiednio: energię elektryczną, ciepło, paliwa gazowe.

Jak wygląda egzamin SEP?

Egzamin SEP zdaje się przed komisją egzaminacyjną. Jego zakres obejmuje między innymi takie zagadnienia jak:

  • Prawo energetyczne,
  • Ochrona przeciwporażeniowa i zasady udzielania pierwszej pomocy,
  • Zasady BHP i organizacji pracy przy urządzeniach elektrycznych,
  • Zasady dobierania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych.

Chcesz się zapisać na kurs G1? A może chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o szkoleniach i egzaminie? Więcej informacji o kursach G1, G2 i G3 znajdziesz tutaj: Uprawnienia SEP do 1KV. Raz zdobyte uprawnienia (zarówno elektryczne, jak i cieplne oraz gazowe) są ważne przez 5 lat. Nie zmarnuj szansy i wyrób niezbędne kwalifikacje już dziś!