Ujemny kapitał własny – co to oznacza? Jakie są konsekwencje?

Niniejszy artykuł pod tytułem 5 porad, które podpowiedzą Ci, jak odnieść sukces w sieci! nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat 5 porad, które podpowiedzą Ci, jak odnieść sukces w sieci! należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Ujemny kapitał własny w spółce jest niewątpliwie sygnałem oznaczającym kłopoty. Czy od razu trzeba ogłaszać upadłość? Jeśli nie, co zrobić, by wyjść z tej sytuacji zagrażającej dalszemu istnieniu? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Ujemny kapitał własny – definicja

Zacznijmy od początku. Posiadany kapitał własny jest podstawą do założenia i finansowania, czyli praktycznie fundamentem działalności spółki. Kłopoty zaczynają się w sytuacji, kiedy jest on ujemny. Jak to możliwe? Odpowiedź jest prosta. Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia, kiedy poniesiona strata z działalności w danym roku będzie od niego wyższa.

O wysokości zysku lub straty właściciele czy udziałowcy dowiedzieć się mogą z wyników corocznego sprawozdania finansowego. Ponoszone przez kilka lat straty pomniejszają ilość początkowego kapitału własnego. Jeśli zaś będą od niego wyższe, występuje zjawisko ujemnego kapitału własnego.

Niebezpieczeństwa wynikające tej sytuacji

  • Kapitał własny to fundament świadczący o zasadności działalności spółki. Jeśli jego wartość się zmniejsza, podważa to sens jej istnienia.
  • Jest to również sygnał wysyłany do wierzycieli i inwestorów. Ich zobowiązania poprzez ogłoszenie np. upadłości mogą pozostać nieuregulowane, a potencjalne inwestycje po prostu się nie zwrócą.
  • Jego zadaniem jest również ograniczenie ryzyka związanego z działalnością spółki. Ujemny kapitał oznacza, że poziom bezpieczeństwa wynosi zero.
  • Niski, zerowy bądź ujemny kapitał własny to także większe trudności w pozyskaniu nowych inwestorów. Nikt przecież nie chce ratować tonącego statku i ponosić zbędnego ryzyka bezsensownej utraty pieniędzy.

Ujemny kapitał własny – środki zaradcze

Zadaniem corocznego sprawozdania finansowego jest monitorowanie sytuacji w spółce. Jeśli zauważymy w odpowiednim czasie, że kapitał własny zaczyna maleć, koniecznie trzeba zareagować.

  • Ustalić plan naprawczy.
  • Zaplanować nowe działania mające przynieść dodatkowy zysk.
  • Uzyskać nowe pieniądze od właścicieli.
  • Pokryć stratę z dopłat współudziałowców.

Kiedy strata jest wyższa niż kapitał zapasowy i rezerwowy łącznie oraz połowa kapitału zakładowego, obowiązkiem zarządu spółki jest zwołanie zgromadzenia wspólników. Następnie nastąpi decyzja o podtrzymywaniu dalszej działalności spółki.

Jeśli nie zauważymy w porę, że spółka ma kłopoty, po przekroczeniu pewnego progu być może naszej spółki nie da się już uratować. W przypadku ujemnego kapitału własnego i braku chęci podjęcia środków naprawczych oraz dodatkowych funduszy jedynym wyjściem będzie ogłoszenie upadłości.