Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2019 roku

Niniejszy artykuł pod tytułem 5 porad, które podpowiedzą Ci, jak odnieść sukces w sieci! nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat 5 porad, które podpowiedzą Ci, jak odnieść sukces w sieci! należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Problem bezrobocia zaczął dotyczyć Polaków po przemianach ustrojowych pod koniec lat 80. XX wieku. To wtedy rozpoczęła się prywatyzacja, a także masowe zwolnienia nadprogramowych pracowników, zatrudnianych tak przecież łatwo w niedawno funkcjonującym systemie politycznym. Wtedy też ustalona musiała zostać wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

Pod koniec zeszłego stulecia Polacy zaczęli bać się o przyszłość i interesować proponowanymi przez rząd na czele z Jackiem Kuroniem państwowymi systemami wsparcia. To uchwalona tzw. „kuroniówka” – czyli inaczej mówiąc zasiłek dla ludzi pozostających bez pracy, była wizytówką polityki socjalnej nowego ustroju. Wtedy też była najbardziej potrzebna, mnóstwo osób straciło pracę w wyniku działań prywatyzacyjnych. Potrzeba było też czasu, na przebranżowienie się czy ukończenie  nowych kursów zawodowych.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od naszego stażu pracy.

Wyróżniamy 3 progi wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

  • podwyższony (jest przeznaczony dla wszystkich tych, którzy przepracowali powyżej 20 lat)
  • podstawowy (obowiązuje od 5 do 20 lat stażu pracy)
  • obniżony (dla ludzi pracujących krócej niż 5 lat)

To ilość przepracowanych lat decyduje o tym, z którego progu zasiłek otrzymamy. Próg podstawowy oznacza otrzymanie pełnej kwoty zasiłku, przewidzianej na dany rok. Próg podwyższony to kwota o 20 % większa, obniżony zaś wynosi 80 % z kwoty podstawowej. Ustalana jest ona raz do roku, w dniu 1 czerwca. Obowiązuje przez cały rok – do 31 maja.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2019 roku …

Obecne kwoty obowiązują od 1 czerwca 2019 do 31 maja 2020 roku. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi teraz:

  • 861,40 zł (podstawowy)
  • 698,12 zł (obniżony)
  • 1033,68 zł (podwyższony)

Ważne jest, że po upływie 90 dni kwoty te niewielkie przecież kwoty jeszcze zmaleją – podstawowa forma wyniesie więc 676,40 zł. Dla ludzi o najniższym stażu pracy – 541,12 zł oraz 811,68 zł dla tych, którzy przepracowali ponad dwie dekady.

… i w roku ubiegłym

Rokrocznie można liczyć na niewielkie podwyżki. Stąd w 2018 roku sytuacja wyglądała następująco:

  • 678, 30 zł (po upływie 90 dni – 532,60 zł) – najniższy próg
  • 847,80 zł (następnie 665,70 zł) – próg normalny
  • 1017,40 zł (po 3 miesiącach 798,90 zł) – najwyższa stawka

Zasiłek przyznawany jest na okres 6 lub 12 miesięcy. Czas pobierania zależy od stopy bezrobocia w regionie: krótszy przysługuje w sytuacji, gdy jej wysokość w obszarze zamieszkania jest mniejsza niż 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Powyżej tej ilości aplikantom przysługuje roczne wsparcie.